Drys Fiduciaire SA Տեղափոխում է իր գրասենյակները

Այժմ մենք գտնվում ենք Rue Haldimand 10 – 1003 Lozanne 5-րդ հարկում

DRYS Fiduciaire-ը տրամադրում է հաշվապահական, հարկային  և բիզնես խորհրդատվական ծառայություններ ֆիզիկական անձանց և ձեռնարկություններին: Մեր նպատակն է ստեղծել արտոնյալ գործընկերական կապեր հաճախորդների հետ` մատուցելով բարձրորակ ծառայություններ արագ և արդյունավետ

ԶԱՐԳԱՑԱԾ ՑԱՆՑ

Որպես Edge Առաջատար դաշինքի անդամ, լինելով անկախ սեփականություն հանդիսացող հաշվապահական և խորհրդատվական ընկերությունների միջազգային ասոցիացիա, մենք նաև ի վիճակի ենք կարգավորել միջազգային փորձաքննություն պահանջող իրավիճակները:

Մենք Fiduciaire Suisse-ի շվեյցարական հավատարմագրային ասոցիացիայի անդամ ենք:

Այժմ մենք նաև անդամակցում ենք EXPERTsuisse-ում` Շվեյցարիայի աուդիտի, հարկման և հավատարմագրման Փորձագիտական ասոցիացիայում:

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է ՇՎԵՅՑԱՐԻԱՅՈՒՄ

Մենք տեղակայված ենք Լոզանում և առաջարկում ենք մեր ծառայությունները տարածաշրջանում, ինչպես նաև Շվեյցարիայի այլ վայրերում գտնվող հաճախորդներին:

ԲԱԶՄԱՎՈՐ ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մեր թիմը կազմված է շվեյցարիայի հավաստագրված հաշվապահներից և ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման ոլորտում շվեյցարիայի հավաստագրված մասնագետներից: Մենք կարող ենք խոսել մեր հաճախորդների հետ ֆրանսերեն, ռուսերեն, անգլերեն կամ գերմաներեն լեզուներով:

ՄԻՇՏ ԱՐԴԻԱԿԱՆ

Մեր նպատակն է անցնել անհրաժեշտ մասնագիտական դասընթացներ` հարկային, աուդիտի և հաշվապահական հաշվառման ոլորտներում փոփոխվող օրենքներին հետևելու համար: