DRYS FIDUCIAIRE-ի ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

ԲԱԶՄԱՎՈՐ ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մեր թիմը կազմված է շվեյցարիայի հավաստագրված հաշվապահներից և ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման ոլորտում շվեյցարիայի հավաստագրված մասնագետներից: Մենք կարող ենք խոսել մեր հաճախորդների հետ ֆրանսերեն, ռուսերեն, անգլերեն կամ գերմաներեն լեզուներով:

ՄԻՇՏ ԱՐԴԻԱԿԱՆ

Մեր նպատակն է անցնել անհրաժեշտ մասնագիտական դասընթացներ` հարկային, աուդիտի և հաշվապահական հաշվառման ոլորտներում փոփոխվող օրենքներին հետևելու համար:

Բեռնար Յահրման
Տնօրեն

Շվեյցարիայում հավաստագրված հաշվապահ
Լիցենզավորված աուդիտի փորձագետ
Լեզուների իմացություն` ֆրանսերեն/ անգլերեն/գերմաներեն
Հեռ.` 021 343 44 71
Էլ. փոստ` bj@drys.ch

Էլիզա Օզ
Պատվերների գծով կառավարիչ

Շվեյցարիայում հավաստագրված հաշվապահության և վերահսկողության գծով փորձագետ, դաշնային դիպլոմի առկայությամբ
Լեզուների իմացություն`
Ֆրանսերեն/անգլերեն/թուրքերեն
Հեռ.` 021 331 15 41
Էլ. փոստ` eo@drys.ch

Իրինա Դռոբնա
Աշխատակցուհի

Հաշվապահ — հարկերի գծով խորհրդատու
Լեզուների իմացություն`
Ֆրանսերեն/անգլերեն/ռուսերեն
Հեռ.` 021 331 15 46
Էլ. փոստ` id@drys.ch

Ալլա Կաբանելաս
Աշխատակցուհի

Հաշվապահ – հարկերի գծով խորհրդատու
Լեզուների իմացություն`
Ֆրանսերեն/ռուսերեն
Հեռ.` 021 331 15 47
Էլ. փոստ` aca@drys.ch

Գրացիելլա Կլեման
Վարչական ղեկավար

Լեզուների իմացություն`
Ֆրանսերեն/անգլերեն
Հեռ.` 021 343 44 70
Էլ. փոստ` gcl@drys.ch